جاده...

زندگی را با خطی بی انتها آغاز کردم

جاده ای یک طرفه

که بازگشتی نخواهم

من مسیر عشقی را خواستم

که انتهایش تو باشی

و آغازش من

ونقطه ی پایانش وصال...

 

foroozan

 

/ 0 نظر / 3 بازدید