لال

با تو هستم
لال بودنم را دلیل بر دیوانگیم ندان
زبان به دندان گرفته ام
سکوتم دندان شکن است
سخنت را بگو
عرصه عرصه ی تاخت و تازسکوت است و بس
لال نباشی بی زبان خواهی شد
صدایت را میشنوم
توسکوت کن...
فریاد(foroozan)

/ 0 نظر / 2 بازدید