خاطر...

خاطرت را

در خاطراتم می نویسم

تا  روزی

تمام دنیایم

خاطرِ تو شود...

 

foroozan

/ 1 نظر / 3 بازدید
پروانه

حرفی نیست.! خودم سکوت را معنی میکنم کاش میفهمیدی: گاهی همین نگاه سرد: روی زمستان را هم کم میکند!!!!