عشق...

چشمانت...

تجلی گاه عشقی سرکش

صدایت...

بانگ خسته ی زندگی

نگاهت...

پریشانی احوالم

عشقت...

تمام زندگییم

و تو ای تمام هستی من

دلم گرفته مرا بخوان

در تمامی ساعت های شبانه روزت...

foroozan/keyvan

 

/ 0 نظر / 3 بازدید