صدف زندگی

حضورت ترانه ها و نت های عاشقی

را پشت سر هم می نوازد

من چشمان همچون مرواریدت را

تا اعماق وجودم دیده ام

صدف های زندگی را برایت میگشایم

تا مرواریدِ نگاهت درون قلب من جا گیرد...

 

foroozan

/ 0 نظر / 11 بازدید