پاییز...

پاییز را دوست می دارم

نه به خاطرِ برگ ریزانش

نه به خاطر قدم زدن و خش خش برگ هایی

که زیر پای عشاق، بی مقدار می شوند

پاییز را دوست می دارم

به خاطر حسرت

به خاطر بودن و نبودن هایی که سکوت را در هم می شکند

به خاطر باید ها و نباید هایی که حرف ها را در هم می کوبد

به خاطر دل هایی که خواستن را گناه می دانند

و نادیده گرفتن را بی گناه

و به احترام محبت

پاییز را با تو همراه می شوم

در آسمانی زرد، از برگ هایی خشکیده...

 

/ 3 نظر / 21 بازدید
adnan

»»»»»» 7 راز خوشبختی : 1. متنفـــــر نبـــاش 2. عصــبانی نشــــو 3. ســاده زنـدگی کن 4. کــم توقـــع باش 5. همیشه لبخنــد بزن 6. زیـــاد ببخــــش و 7. یک دوست و همراه خوب داشته باش

خريد شارژ

پايدار باشيد. کارت شارژ خواستين در خدمتيم www.Mosaken.com [گل]