عشق

لبانت

بسان جزر و مدی

شهوانی ترین بوسه ها را

به آرامشی بی پایان

مبدل می سازد

و حسی از بلوغ عشقی بی انتها

که هیچکس و هیچ چیز

پایانی برایش نخواهد داشت

تنها تو

در عشقم پایداری

عشق تو مانند آتشی در جانم شعله ور است

که هیچ آبی مغلوب به خاموش کردنش نخواهد شد...

 

foroozan

/ 1 نظر / 2 بازدید
علي قنبري(زنجان)

گاهي اوقات ،‌ساده گفتن برخي مطالب به شيوايي و رسايي جملات موزون ومسجع نيست بسان همين كلام ساده ميگويم ،‌آفرين واقعا زيبا و خوش ذوق