رویا

بمانی یا نمانی

من درگیر رویاهایت میمانم

خواسته ام

فقط ماندگاری خاطراتت است و بس

این روزها حافظه ام نیز دگر مرا یاری نمیکند

چه برسد به تو که تمام ناتمام من بودی...

فریاد(foroozan)

/ 0 نظر / 3 بازدید