پروانه

حتما روزی را که پروانه ی زندگیت شوم

آنقدر بالهایم را به هم می زنم

تا تمام زندگیت

رنگ بالهایم را بگیرد

رنگ عاشقانه هایم را

فقط کافیست

 دلت را

به بال های رنگینم، بسپاری...

foroozan

/ 0 نظر / 2 بازدید