نفس

با من چه کردی

که بی تو

حتی قلبم نیز

توان نفس کشیدن ندارد

چه برسد به خودم

که بدون تو مرده ی متحرکی بیش نیستم...

 

foroozan

/ 1 نظر / 2 بازدید
عل قنبري(زنجان)

کاش میفهمیدی ... قهر میکنم تا دستم را محکمتر بگیری !!! و بلندتر بگویی بمان..... نه اینکه شانه بالا بیاندازی و آرام بگویی هرجور راحتی... " ناصح " جملتون خيلي كامل با حال بود، لذت بردم