گل خشک...

خنده هایم مصنوعیست

در خود

گل خشک شده ای را می بینم

که بی توان از تحملِ 

هر چه زیباییست

ترجیح میدهد

خشک و بی روح

در دنیای فانیِ خود سر کند...

foroozan

 

/ 1 نظر / 3 بازدید
رها

عالی بود دختر گلم[قلب]