معبد من

ابتدایم اوست

اما بعدِ او

معبد حقیقیِ من تویی

قلبم ،روحم، جسمم

همه تو را

یکتا می دانند و بس

بشنو

یک صدا فریاد زدنشان را...

 

foroozan

/ 3 نظر / 3 بازدید
نوشی

منظورت منم دیگه!![چشمک]

یه غریبه♥

خدایا! خورشید را به من قرض میدهی ؟ از تو كه پنهان نیست سرزمین خیالم سالهاست یخ بسته است...

علي قنبري(زنجان)

ابتدايم اوست ،‌اما بعد او ‌ . . . اما وقتي خوب نگريستم ،‌ ديدم او هم ، همان تو هستي . تو و او كيستين؟ تو هماني كه به اوي من ،‌از صفات خود دادي ،‌و او را در ديدگاه من زيبا ساختي و من همانم كه خوبي تو را از ياد بردم . تو را دوست دارم ،‌چرا كه اگر تو را دوست داشته باشم هزاران مثل اورا دوست خواهم داشت چرا كه به اين آيه يقين دارم " عبس و تولي "