خط فاصله...

تیرگی یِ سایه ها، نورها

نشان از فراموشیِ قلبهاست

نگاه پازلی من از زمان

دسیسه ی واژه هاست

سر فصلی نو از دلتنگی

فهرستی از خاطره هاست

تیتری از زندگی

تراژدی از عشق

پایانی از مرگ و خط فاصله هاست...

 

foroozan

/ 1 نظر / 3 بازدید
علي قنبر ي

معلمي ادبياتي داشتيم ،‌ خيلي انسان با شعوري بود ،‌و هميشه به خط فاصله ميگفت ،‌"خط تيره" يكبار ازش سوال كرديم ،‌چرا خط فاصله نميگي ؟ گفت : چون هنوز نميدانيد ،‌فاصله با ما آدمها چكار ها كه نميكند . . .