فریاد یک سکوت

» بهاری... :: ٢۸ اردیبهشت ۱۳٩٥
» گذشته... :: ٢٩ امرداد ۱۳٩٤
» روسپی... :: ٢ بهمن ۱۳٩۳
» شاعرانگی... :: ٥ آبان ۱۳٩۳
» پاییز... :: ۸ مهر ۱۳٩۳
» دریغش کردی... :: ۳۱ شهریور ۱۳٩۳
» معادله... :: ۱٩ شهریور ۱۳٩۳
» آشیانه ای گرم... :: ٩ شهریور ۱۳٩۳
» رویا... :: ٢ شهریور ۱۳٩۳
» چشمانت :: ٢۸ خرداد ۱۳٩۳
» خاطره ها... :: ۱۸ خرداد ۱۳٩۳
» شب بارانی... :: ۱٠ فروردین ۱۳٩۳
» ندا :: ٥ اسفند ۱۳٩٢
» دنیا :: ٢۳ بهمن ۱۳٩٢
» لجن زارِ رویا :: ۱٩ بهمن ۱۳٩٢
» قاصدکم... :: ۱٤ بهمن ۱۳٩٢
» آسمان ابریست... :: ۱٠ بهمن ۱۳٩٢
» عشق پاییزی... :: ۸ بهمن ۱۳٩٢
» عشق زمستانی... :: ٧ بهمن ۱۳٩٢
» پنجره ها... :: ٢٩ دی ۱۳٩٢
» سمفونی خوشبختی :: ٢٦ دی ۱۳٩٢
» دلنوشته های نیمه شب :: ٢٤ دی ۱۳٩٢
» دلنوشته :: ٢۳ دی ۱۳٩٢
» قاب عکس... :: ٢۱ دی ۱۳٩٢
» غم نامه :: ۱٩ دی ۱۳٩٢
» کابوس های شب زنده دار... :: ۱٦ دی ۱۳٩٢
» ۱٥ دی ۱۳٩٢ :: ۱٥ دی ۱۳٩٢
» ... :: ۱٤ دی ۱۳٩٢
» تولد... :: ۱۱ دی ۱۳٩٢
» مات نگاه... :: ۳ آذر ۱۳٩٢
» تنهایی.. :: ٢٥ آبان ۱۳٩٢
» غروب جمعه... :: ٢٥ آبان ۱۳٩٢
» کوچه های کودکی... :: ٢٢ آبان ۱۳٩٢
» خط فاصله... :: ٢۱ آبان ۱۳٩٢
» ... :: ۱۳ آبان ۱۳٩٢
» ... :: ۱۱ آبان ۱۳٩٢
» صرف... :: ۸ آبان ۱۳٩٢
» امان... :: ٤ آبان ۱۳٩٢
» شطرنج... :: ٢٥ مهر ۱۳٩٢
» در این تاریکی... :: ٢٢ مهر ۱۳٩٢
» سرد... :: ۱۸ مهر ۱۳٩٢
» عشق... :: ۱٦ مهر ۱۳٩٢
» دل... :: ۱٦ مهر ۱۳٩٢
» سنگ مزار... :: ۳۱ شهریور ۱۳٩٢
» حضور... :: ٢۸ شهریور ۱۳٩٢
» بودن... :: ٢٧ شهریور ۱۳٩٢
» لبخند... :: ٢٤ شهریور ۱۳٩٢
» هوایی.. :: ٢۳ شهریور ۱۳٩٢
» حکاکی... :: ۱٩ شهریور ۱۳٩٢
» تو...ما... :: ۱۸ شهریور ۱۳٩٢
» آزادیِ سکوت... :: ٦ شهریور ۱۳٩٢
» عاشقانه :: ٦ شهریور ۱۳٩٢
» عشق :: ٤ شهریور ۱۳٩٢
» نفس های یک قرن تنهایی :: ٢ شهریور ۱۳٩٢
» معبد من :: ٢٦ امرداد ۱۳٩٢
» بغض :: ٢٦ امرداد ۱۳٩٢
» دریای عشق :: ٢٦ امرداد ۱۳٩٢
» عشق من... :: ۱٢ امرداد ۱۳٩٢
» باران... :: ۱٢ امرداد ۱۳٩٢
» دنیا :: ۱٢ امرداد ۱۳٩٢
» صدف زندگی :: ۱٢ امرداد ۱۳٩٢
» جاده... :: ۱٢ امرداد ۱۳٩٢
» زندگی... :: ۱٠ امرداد ۱۳٩٢
» ... :: ٩ امرداد ۱۳٩٢
» تو :: ٩ امرداد ۱۳٩٢
» رویا :: ۳ امرداد ۱۳٩٢
» ما :: ۳ امرداد ۱۳٩٢
» آغوش :: ۳ امرداد ۱۳٩٢
» گل خشک... :: ۳۱ تیر ۱۳٩٢
» ریشه :: ۳۱ تیر ۱۳٩٢
» نفرین :: ۳۱ تیر ۱۳٩٢
» پروانه :: ٢٩ تیر ۱۳٩٢
» خاطر... :: ٢٠ تیر ۱۳٩٢
» عاشقانه :: ٢٠ تیر ۱۳٩٢
» اشک :: ۱٩ تیر ۱۳٩٢
» دل... :: ۱٦ تیر ۱۳٩٢
» تا به کی... :: ۱۳ تیر ۱۳٩٢
» ... :: ۱۳ تیر ۱۳٩٢
» بی تو... :: ۱۱ تیر ۱۳٩٢
» نوای عشق... :: ٥ تیر ۱۳٩٢
» چیدمان :: ٤ تیر ۱۳٩٢
» کی می ایی... :: ٢ تیر ۱۳٩٢
» دوستت دارم :: ۳٠ خرداد ۱۳٩٢
» نفس :: ۳٠ خرداد ۱۳٩٢
» حراج... :: ٢۸ خرداد ۱۳٩٢
» ارامش... :: ٢۳ خرداد ۱۳٩٢
» احساس :: ۱٩ خرداد ۱۳٩٢
» نگاه :: ۱٩ خرداد ۱۳٩٢
» حسرت... :: ۱٩ خرداد ۱۳٩٢
» خاک... :: ۱٩ خرداد ۱۳٩٢
» ۳۱ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: ۳۱ اردیبهشت ۱۳٩٢
» سایه... :: ۳٠ اردیبهشت ۱۳٩٢
» سکوت :: ٢٩ اردیبهشت ۱۳٩٢
» رنگارنگ :: ٢٧ اردیبهشت ۱۳٩٢
» لال :: ٢٧ اردیبهشت ۱۳٩٢
» چشمان پر درد :: ٢٥ اردیبهشت ۱۳٩٢
» رویا :: ٢٤ اردیبهشت ۱۳٩٢
» عاشقانه ها :: ٢٤ اردیبهشت ۱۳٩٢
» چشم ها را باید شست... :: ٢٤ اردیبهشت ۱۳٩٢
» فاصله :: ٢٤ اردیبهشت ۱۳٩٢
» غزل :: ٢٤ اردیبهشت ۱۳٩٢
» برو... :: ٢٤ اردیبهشت ۱۳٩٢
» درد... :: ۳ اردیبهشت ۱۳٩٢
» سکوت... :: ٢٩ فروردین ۱۳٩٢
» شروع زندگی... :: ٢۳ فروردین ۱۳٩٢
» سکوت... :: ٢۱ فروردین ۱۳٩٢
» اواز زندگی... :: ٢٠ فروردین ۱۳٩٢
» دلتنگی... :: ۱۱ فروردین ۱۳٩٢
» شکست... :: ٩ فروردین ۱۳٩٢
» یار... :: ٩ فروردین ۱۳٩٢
» تبلور عشق :: ۳٠ اسفند ۱۳٩۱
» ٢٤ اسفند ۱۳٩۱ :: ٢٤ اسفند ۱۳٩۱
» عشق... :: ٢۱ اسفند ۱۳٩۱
» یخ زده... :: ۱٦ اسفند ۱۳٩۱
» خاطرات... :: ۱٥ اسفند ۱۳٩۱
» عشق... :: ٢ اسفند ۱۳٩۱
» تولد... :: ۳٠ بهمن ۱۳٩۱
» بهار.... :: ٢٦ بهمن ۱۳٩۱
» کودکی را.... :: ٢٥ بهمن ۱۳٩۱
» من و تو :: ٢۱ بهمن ۱۳٩۱
» زندگی فاسد... :: ۱۸ بهمن ۱۳٩۱
» مادر... :: ۱۸ بهمن ۱۳٩۱Design By : ParsSkin.Com