فریاد یک سکوت

سکوت را به بال های کاغذیم هدیه میکنم
که در حرکتشان سنگینی نفس هایم را به اسمان ببرند
و در اوج به او بگویند
که در این عرصه ساختن سخت است و دشوار
اما شکستن و کشفتن
اسانتر است از زیستن...
فریاد(foroozan)

نوشته شده در ٢٩ فروردین ۱۳٩٢ساعت ٤:٢٢ ‎ب.ظ توسط foroozan soltani نظرات ()من تو را حس میکنم
هر لحظه
هر ثانیه
در هر دم و بازدم
یک نفس
در بر گیرنده ی یک قرن تنهاییست
بی تو...
خالی و پوچ
در عرصه ی فانی
مردن برایم شروع یک زندگیست...
فریاد(foroozan)

نوشته شده در ٢۳ فروردین ۱۳٩٢ساعت ۱۱:٠٩ ‎ق.ظ توسط foroozan soltani نظرات ()سکوت...

ثانیه ها بایستید
یک دقیقه مکث
زندگیم نیاز به استراحت دارد
مانند مرده ای که برایش یک دقیقه سکوت میکنند
من نیز نیاز به سکوت دارم
سکوتم را نشکنید
من لال به دنیا امده ام...
فریاد(foroozan)
نوشته شده در ٢۱ فروردین ۱۳٩٢ساعت ۱٠:٠٩ ‎ق.ظ توسط foroozan soltani نظرات ()برگ ها

در باد

سر مست و بی باک

پر شور و رقصان

سر دادند اواز زندگی را

اما افسوس...

تنها برگ ها اواز زندگی را از برند

و ما...

فریاد(foroozan)

نوشته شده در ٢٠ فروردین ۱۳٩٢ساعت ٦:٢۱ ‎ب.ظ توسط foroozan soltani نظرات ()سردرگم
دلتنگ
در مسیر عشق
قدم زنان
به دنبال چه میگردم
بی او
دلتنگیم را با کدامین چشمه بشویم
غریو دلتنگی را به چندمین اسمان سردهم
سخت است و دشوار
بی نگاهش
بدون چشمانش
قدم هایم لرزان و لرزان تر
حرکت ثانیه ها
تیک تاک دلتنگی
قصه ی عشق
خاموشی مطلق
همه و همه ساز عاشقی می نوازند...
فریاد(foroozan)
نوشته شده در ۱۱ فروردین ۱۳٩٢ساعت ۱:۳۸ ‎ب.ظ توسط foroozan soltani نظرات ()ای عشق
نرنج
طغیان نکن
فریاد نکش
من مرد جنگ نیستم
ارزویم پیروزیست
اما همیشه...
شکست تمام پیروزیه من است...
فریاد(foroozan)

نوشته شده در ٩ فروردین ۱۳٩٢ساعت ۸:۳٦ ‎ب.ظ توسط foroozan soltani نظرات ()اتش عشق من اگر خواب بود
                                               فقط خواب یار بود و یار بود و یار بود
صفای دل من سیر مصیبت بار بود
                                               ای کاش فقط یار بود و یار بود و یار بود
مسیر ذهن من کج راهه ی دلدار بود
                                               یار بود و یار بود و یار بود
نفس های عمیق من فقط به عشق
                                               یارم بود و یارم بود و یارم بود
فریاد(foroozan)
نوشته شده در ٩ فروردین ۱۳٩٢ساعت ٦:٤٩ ‎ب.ظ توسط foroozan soltani نظرات ()

Design By : ParsSkin.Com